Knihy

Materiology

Společnost Happy Materials připravila české vydání knihy Materiology. Publikace je přehledným průvodcem po světě současných materiálů a jejich možností.
V současném světě vznikají stále nové a nové materiály, jsou zlepšovány vlastnosti materiálů tradičních, objevují se nové kombinace. Některé materiály vznikají cíleně kvůli plánovanému účelu, jiné se objeví náhodou a je na designérech či architektech, aby objevili nové oblasti jejich použití.
Není téměř možné udržet si o nových materiálech přehled. Ukazuje se, že tradiční dělení podle původu materiálu (dřevo, plast, kov, …) není praktické a je mnohem účelnější třídit materiály podle jiných vlastností (tvrdost, pevnost, ohebnost, transparentnost, hmotnost, barevnost, …). K získání informací o nových materiálech a vlastnostech slouží knihovny materiálů. Taková knihovna byla založena díky iniciativě společnosti Happy Materials vloni i v Praze. Je součástí sítě knihoven MatériO (viz www.materio.czwww.happymaterials.com). Společnost Happy Materials nyní vydala i publikaci Materiology zakladatelů sítě MatériO Daniela Kuly a Élodie Ternaux. Kniha již vyšla anglicky, německy, francouzsky a holandsky. Česká verze byla pokřtěna na první z cyklu přednášek o materiologii (více zde).
Podtitul Průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry vystihuje zaměření knihy. Cílem je „vzbudit zvědavost a zájem, podat základní informace o materiálech a jejich výrobě a nabídnout pomoc při volbě správných materiálů a technologií“.
Kniha je rozdělena do čtyř částí. První popisuje materiály podle jejich druhu (beton, dřevo, kompozity, kůže, papír atd. Zmiňuje výrobu, vlastnosti, technologie úprav, využití. Druhá část knihy obsahuje abecedně řazený katalog sto deseti vybraných materiálů. Na jednotlivých stranách – „kartotéčních lístcích“ – je základní charakteristika, výhody a nevýhody a oblasti použití znázorněné piktogramy. Třetí oddíl se věnuje technologiím zpravování materiálů (spojování, řezání, vstřikování, …). Na závěr zařadili autoři několik velmi inspirativních úvah o materiálech a jejich uplatnění v našem světě, vnímání materiálů a vztazích k nim. První z úvah například pojednává o „hypernabídce“ a „hypervýběru“, které jsem naznačil v úvodu tohoto sloupku.
Publikace je graficky velmi pečlivě zpracovaná, materiály jsou doplněny fotodokumentací a fotografie vtipně komentují jednotlivé oddíly knihy. Technologické postupy mají názorné ilustrace.
Pro získání orientace ve světě současných meteriálů je české vydání knihy Materiology výborným počinem. Kniha je přehledná, obsažná, ale zároveň svižně napsaná a provokuje k zamyšlení. Objevování nových možností materiálů je díky ní zajímavým dobrodružstvím.
 
Kula, Daniel – Ternaux, Élodie: Materiology.
Happy Materials, s. r. o., Praha 2011, 344 strany.
 
mi