Knihy

Kniha Hromadné bydlení – Systematika prostorových typů

Nová kniha z dílny Fakulty architektury ČVUT v Praze představuje typologii bytových staveb, přehledně a v originálním systému. 

Bytové stavby jsou pro architekty a projektanty nejčastější úlohou a a jsou základními stavebními kameny našich měst. Zároveň reprezentují nejosobnější zkušenost s architekturou – tvoří domovy svých obyvatel. Autoři publikace Hromadné bydlení – Systematika prostorových typů, architekti a pedagogové FA ČVUT Michal Kohout, David Tichý a Filip Tittl uspořádali bytové stavby do přehledného a uceleného systému. Ukazují nejen prostorové typy domů a bytů, ale popisují i jejich společenské aspekty a urbanistický význam. Teoretická systematika je demonstrována na 55 příkladech staveb hromadného bydlení postavených za poslední století.

Přehledná forma, množství plánů a schémat činí knihu přístupnou nejen studentům, ale i veřejnosti se zájmem o problematiku bydlení, architektury a plánování vystavěného prostředí. Publikace má ambici stát se pomůckou všech, kteří se problematikou hromadného bydlení profesionálně zabývají: architektů, stavebníků, ale i veřejné správy, právníků, ekonomů, správcovských organizací a dalších. Kniha vychází v dvojjazyčné česko-anglické verzi.

O autorech
Michal Kohout (UNIT architekti) má za sebou řadu oceněných projektů v oblasti bydlení, polyfunkčních a veřejných staveb. Od roku 2012 je vedoucím Ústavu nauky o budovách a garantem programu bydlení na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde vede ateliér (s D. Tichým), a výuku cyklu soubory staveb na Ústavu urbanismu. Je spoluzakladatelem nakladatelství Zlatý řez a výzkumné organizace Centrum kvality bydlení.

David Tichý (UNIT architekti) vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde absolvoval doktorský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. Na FA ČVUT působí jako pedagog. Je členem Poradního sboru Výboru pro bydlení při UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) a podílí se na přípravě řady státních politik a programů zaměřených především na různé formy bydlení.

Filip Tittl (UNIT architekti) absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, jeho závěrečná práce byla oceněna jako nejlepší diplomní projekt v ČR v roce 2010 a nominována na cenu Archiprix. Ve své praxi se orientuje na urbanismus a územní plánování, zabývá se stavební legislativou a spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Působí jako koordinátor výzkumného projektu Sídliště jak dál, zaměřeného na revitalizaci panelových sídlišť.

KOHOUT Michal, David TICHÝ, Filip TITTL: Hromadné bydlení – Systematika prostorových typů. Autorská spolupráce, překlad: Lucie Mertlíková.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách, Praha 2015, 208 stran.

tisková zpráva

Kniha Hromadné bydlení – Systematika prostorových typů