Knihy

Kniha 30 let svobody – Rozhovory o architektuře a společnosti

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce vydala Fakulta architektury ČVUT knihu rozhovorů, která zachycuje průběh historického zlomu v listopadu 89 a jeho následný vliv na proměnu společnosti i architektonické profese.

Na otázky Jiřího Horského a Petra Volfa v publikaci odpovídá sedm výrazných osobností několika generací architektů: Mirko Baum, Tomáš Hradečný, Ladislav Lábus, Miroslav Masák, Michaela Mrázová, Tomáš Šenberger a Zdeněk Zavřel. Kniha také obsahuje eseje od Oldřicha Ševčíka a Vladimíra Šlapety, v nichž se zamýšlejí nad odkazem listopadu 89 pro současnost.

Tomáš Hradečný, který Fakultu architektury ČVUT vystudoval a zároveň na ní působí jako vedoucí ateliéru,  zažil sametovou revoluci jako student prvního ročníku a člen studentského stávkového výboru. V souvislosti s polistopadovým vývojem říká: „Změny k lepšímu nastaly hned, jak zmizel strach. Principiální změnou byl otevřený konkurs na všechny posty na fakultě, po němž začaly učit osobnosti, jako Alena Šrámková, Ladislav Lábus, Jan Štípek nebo Miroslav Šik.“

Svůj životní příběh v knize odkrývá také další z architektů, Zdeněk Zavřel, děkan Fakulty architektury ČVUT v letech 2006 až 2014. Profesor Zavřel emigroval v roce 1978 do Nizozemska. Situaci ve společnosti vnímal po Chartě 77 jako neúnosnou, konec režimu byl v nedohlednu. „Bylo to jen přežívání a mně to přišlo nesnesitelné,“ říká prof. Zavřel. „Nikdy jsem toho ale nelitoval, byla to cenná existenciální zkušenost, která mě posunula dál a navždy obohatila,“ dodává.

Doktorandka Michaela Mrázová se jako jediná z osobností v knize narodila až po sametové revoluci. Ve svém rozhovoru uvažuje nad tím, proč architekti nezískali zásadnější vliv na dění ve společnosti: „Myslím, že hodně podcenili společenskou roli architektury. Málo komunikovali s veřejností a málo mluvili o úloze architektury jako službě lidem.“

Během slavnostního večera udělil děkan Ladislav Lábus medaile Fakulty architektury ČVUT za významný a dlouhodobý přínos a vliv na rozvoj fakulty devíti osobnostem – prof. Miroslavu Masákovi, prof. Vladimíru Šlapetovi, prof. Aleně Šrámkové, prof. Miroslavu Šikovi, Ing. arch. Stanislavu Makarovovi, prof. Martinu Kubelíkovi, prof. Milanu Pavlíkovi, prof. Josefu Pospíšilovi a doc. Oldřichu Ševčíkovi.

Jedním z dárků k 30 výročí svobody bylo slavnostní odhalení instalace The Rolling House, kterou podle skic amerického architekta Johna Hejduka postavili na nádvoří před fakultou studenti Ateliéru Seho.

VOLF Petr (ed.). 30 let svobody. Rozhovory o architektuře a společnosti. FA ČVUT a nakladatelství Karel Kerlický – KANT, 2019.

tisková zpráva ČVUT

Kniha 30 let svobody – Rozhovory o architektuře a společnosti Alena Šrámková přebírá medaili Fakulty architektury ČVUT za významný a dlouhodobý přínos a vliv na rozvoj fakulty