Knihy

Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách

Společnost Fermacell vydala nový Katalog detailů konstrukcí fermacell v dřevostavbách. Příručka doplňuje publikaci Navrhování a provádění dřevostaveb. Publikace bude užitečnou pracovní pomůckou pro projektanty, architekty a realizační firmy, ale sloužit bude i odborným školám a dalším subjektům v oblasti dřevostaveb.

Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách

Profesionálové v ní najdou příklady konstrukce fermacell bez předsazené stěny, s předsazenou stěnou, difuzně otevřené konstrukce nebo konstrukce s odvětrávanou fasádou. 

Vyhledávané budou zřejmě zejména detaily napojení, například:
– obvodová stěna/základová deska,
– obvodová stěna/stropní konstrukce,
– obvodová stěna/střešní konstrukce,
– obvodová stěna/vnitřní stěna,
– vnější roh obvodových stěn,
– vnitřní roh obvodových stěn,
– okno/obvodová stěna.

Katalog je volně dostupný http://www.fermacell.cz/cz/docs/katalog-detailu-konstrukci-drevostaveb-fermacell.pdf. Detaily jsou na vyžádání k dispozici také ve formátu dwg. Stejně tak je k dispozici i zmíněná publikace Navrhování a provádění dřevostaveb.

Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách.
Fermacell GmbH, organizační složka, Praha 2014, 48 stran, zdarma.