Knihy

ČKA vydala Přehled právních předpisů

Česká komora architektů uveřejnila aktuální přehled právních předpisů pro autorizované architekty, inženýry a techniky činné ve výstavbě.
Přehled právních předpisů pro autorizované architekty, inženýry a techniky činné ve výstavbě zachycuje stav ke dni 13. 12. 2010 a je k dispozici na stránkách ČKA: Přehled právních předpisů (PDF).
mi