Aktuality

Izolační skla HELUZ IZOS

Broušení hran: 1) Hrana řezaná 2) Hrana sražená 3) Hrana matně broušená 4) Hrana průzračně leštěná 5) Hrana leštěná (popis je odspodu)

Sklo je jedním z nejekologičtějších materiálů, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Patří mezi významné suroviny, které se dají opětovně zcela recyklovat.

Rostoucí nároky na energetickou soběstačnost domů jsou nevyhnutelné, nesou s sebou ale logicky zvýšení nákladů na stavbu samotnou. Důležitým krokem k dosažení nízkých provozních nákladů je především dokonale tepelně izolující obálka budovy. Okna představují značnou část obálky budovy, v případě klasických rodinných domů je to asi 15 až 20 % plochy obvodových zdí, u moderních rodinných domů a zejména u bytových domů a administrativních a komerčních staveb je toto procento výrazně vyšší. Vlastnosti zasklení tak významně ovlivňují celkovou energetickou bilanci budovy.

Společnost HELUZ IZOS je největší český výrobce izolačních skel u nás a vyrábí izolační skla na nejmodernějších technologiích se sedmi výrobními linkami ve třech výrobních závodech v Plzni, Žatci a Sudoměřicích. Mimo izolační skla se soustředí také na výrobu bezpečnostních skel a potisk skel. Původní firma IZOS vznikla v roce 1992, kdy zahájila provoz v Žatci. Posléze rozšířila výrobu o haly v Plzni a Sudoměřicích nad Moravou. V roce 2021 se společnost stala součástí skupiny HELUZ GROUP.

HELUZ IZOS vlastní nejmodernější výrobní technologie. V kombinaci s použitím materiálů renomovaných světových výrobců dosahují výrobky české firmy vysoké kvality a jejich parametry splňují nejnáročnější evropské normy. Díky tomu se na výrobky této společnosti spoléhají nejen zákazníci v Česku, ale i v dalších zemích Evropy.

Základem nabídky HELUZ IZOS je ploché sklo Float, které se vyznačuje dokonalými plochými povrchy a výborným prostupem světla. Z něj se vyrábějí izolační dvojskla a trojskla, bezpečnostní skla vrstvená a tvrzená, protihluková skla a designová skla.

Ploché sklo
Výroba plochého skla, tzv. floatu, je technologicky i energeticky velmi náročná, proto společnost nakupuje převážně od největších světových výrobců. Požadované vlastnosti konkrétního izolačního skla jsou dána skladbou různých typů a tlouštěk základních skel. Do izolačních skel jsou pro zvýšení bezpečnosti používána kalená a vrstvená skla. Bezpečnostních a akustických vlastností vrstvených skel dosáhneme pomocí fólií vložených mezi dvěma skly.

Distanční rámečky a tlakové ventily
Jejich úlohou je jednak udržovat jednotlivá plochá skla v předem definované vzdálenosti od sebe a zároveň omezují tzv. tepelné mosty či ztráty tepla z interiéru do exteriéru budovy.

Dříve běžné hliníkové rámečky dnes nejčastěji nahrazují plastové s lepšími izolačními vlastnostmi (Chromatech) nebo s těmi nejlepšími (Swisspacer). Všechny typy rámečků jsou plněny vysoušedlem pro odstranění případné vlhkosti v meziskelním prostoru. Pro instalace skel do oken ve vyšších nadmořských výškách, kde dochází k větším změnám tlaku oproti místu výroby, používáme speciální tlakové ventily Swisspacer Air, které umožňují tyto změny vyrovnávat. Tyto tlakové ventily se používají výhradně s distančním rámečkem SWISSPACER.

HELUZ IZOS
●  30 let na trhu
●  tři výrobní závody: Plzeň, Žatec a Sudoměřice
●  nejmodernější výrobní linky, plně automatizovaná výroba
●  denní výrobní kapacita linek na skla: 7500 kusů
●  výrobní portfolio: izolační, bezpečnostní, akustická skla a dále ornamentní, skla s digitálním potiskem
●  linka na velkoplošný digitální tisk skel

Argon
Meziskelní prostory vyplňujeme výhradně vzácným inertním plynem argonem, který má podstatně lepší tepelněizolační vlastnosti než dříve používaný vzduch.

Primární tmel
Primární tmel je rozhodující bariéra, která slouží jako nepropustná uzávěra proti difuzi vodních par a úniku vzácného plynu z dutiny izolačního skla. K tomuto účelu používáme POLYISOBUTYLEN (PIB), resp. BUTYL.

Sekundární tmel
Hlavním úkolem sekundárního tmele je konstrukční spojení jednotlivých tabulí izolačního skla. Používáme tři typy sekundárních tmelů. Všechny tři jsou kompatibilní se všemi typy distančních rámečků a jsou trvale pružné v rámci celé své životnosti v izolačním skle. Jedná se o: POLYSULFID, POLYURETAN a SILIKON, který je oproti předchozím tmelům 100% odolný vůči UV záření.

Ekologie, uhlíková stopa a recyklace
Sklo se řadí mezi nejvýznamnější druhotné suroviny s velmi dobrou recyklovatelností a možností několikanásobného zpětného použití. Podmínkou je samozřejmě správný systém separace a sběru použitého skla, které může pocházet z domácností, ale i z průmyslové výroby. Použitím 1 tuny střepů lze ušetřit 1,2 tuny primární suroviny! Každé procento využitých skleněných střepů při výrobě přitom znamená úsporu výrobních energií až 0,25 %.

Izolační sklo a které kam použít
Izolační sklo se skládá ze dvou nebo častěji tří tabulí plochého skla s nízkoemisním povlakem navzájem oddělených distančními rámečky zajišťujícími konstantní vzdálenost mezi skly. Mezera mezi jednotlivým tabulemi je vyplněna inertním plynem argonem, který vyniká velmi nízkou tepelnou vodivostí a zlepšuje tak tepelněizolační vlastnosti zasklení. Základním izolačním sklem je dvojsklo, které lze využít například při rekonstrukcích či repasích stávajících oken, kdy je kladen důraz na zachování stávajících rámů. Současným standardem energeticky efektivního zasklení je trojsklo čili zasklení ze tří tabulí skla. Vlastnosti izolačních skel jsou dány jak parametry jednotlivých skel, tak i jejich kombinací a šířkou distančních rámečků. Vhodný typ izolačního skla záleží na mnoha faktorech. V první řadě je to orientace okna vůči světovým stranám (vůči slunečnímu záření). Dále pak umístění okna v budově (podlaží, do ulice, do zahrady…), vzdálenost od zdrojů hluku a jejich intenzita a v neposlední řadě převažující činnost v dané místnosti. Znamená to, že v jedné budově najde uplatnění řada typů izolačních skel.

Možnosti současných izolačních skel jsou nejlépe patrné při porovnání s dvojsklem se součinitelem prostupu tepla zasklení Ug = 1,6 W/m2K, což byla na tehdejší dobu dobrá hodnota pro běžné zasklení kolem roku 2000. Dnes již téměř standardní zasklení – tedy trojsklo IZOS TRIPLE – má již Ug = 0,5 W/ m2K. Při venkovní teplotě −7,5 °C dosáhne rozdíl teploty vnitřního skla více než 3 °C. Každý 1 °C přitom představuje rozdíl v nákladech na vytápění mezi 7 až 8 %, takže v případě těchto dvou výrobků hovoříme o rozdílu v nákladech na vytápění kolem 25 %. Sklo IZOS ENERGY+ se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K a solárním faktorem 62 % pak vylepšuje tuto hodnotu o dalších cca 17 %. Díky tomuto izolačnímu sklu je možné využití solárních zisků v zimním období zdarma. Řešení přehřívání interiéru v letních měsících zase ukazuje porovnání zasklení IZOS TRIPLE a IZOS SHADOW. V případě, že majitel domu nechce nebo nemůže řešit stínění pomocí předokenních žaluzií, může zvolit sklo IZOS SHADOW se schopností odrazivosti sluneční paprsků a se solárním faktorem sníženým na hodnotu 36 %. Při venkovní teplotě blížící se hodnotě 40 °C je teplota vnitřního zasklení 20,5 °C, tedy o více než 1 °C méně než u izolačního skla IZOS TRIPLE. S tím jde ruku v ruce klesající potřeba energie na chlazení interiéru.

Co zvyšuje kvalitu izolačních skel, a přitom to zákazník neuvidí?
Společnost HELUZ IZOS je připravena splnit veškerá přání svých zákazníků, proto dokáže zajistit řadu služeb. Například:

Broušení hran: Kvalitu, lepší montáž skel do oken, a zejména pak omezení případných poškození skel v již instalovaných oknech zvyšují opracované, tzv. sámované hrany. Jedná se o jejich strojové přebroušení vyrovnávající nerovnosti vzniklé při řezání skel. Sklo je sámováním zbaveno mikrotrhlin a izolační sklo je tak odolnější vůči změnám teplot, snižuje riziko praskání vlivem termálního šoku.

Tepelné tvrzení: Ploché sklo díky tepelnému tvrzení získá extrémní pevnost v tahu za ohybu díky permanentnímu zbytkovému povrchovému tlakovému napětí a zvýší tak pevnost plochého skla 4–5× oproti standardnímu plochému chlazenému sklu. Tato úprava zvýší odolnost proti mechanickému a tepelnému namáhání a také zajistí předepsané vlastnosti rozpadu.

HST: Jedná se o tepelný test tepelně tvrzeného skla na přítomnost kritické inkluze NiS (sulfidu niklu). Díky tomuto testu odhalíme inkluzi NiS tak, že při tomto testu tabule tepelně tvrzeného skla praskne. Sklo takto odzkoušené poté nazýváme prohřívané tepelně tvrzené sklo.

Výroba izolačních skel: Společnost HELUZ IZOS dodává tepelněizolační zasklení až do velikosti 5000 × 3000 mm a do hmotnosti 750 kg.

Řezání skla: Řezání skla na míru požadovanou zákazníkem do maximálních rozměrů stroje.
Maximální rozměr: 6000 × 3210 mm

Smaltování skla: Výroba dekorativního lakovaného skla v pestré škále barevných odstínů a vzorů.
Maximální rozměr: 2400 × 4200 mm Minimální rozměr: 300 × 100 mm
Síla skla: 4–19 mm

Doprava: IZOS nabízí vlastní nákladní automobily plně vybavené pro přepravu skla a manipulaci se sklem.

Obrazový průvodce výrobou:

Každý den se naveze 80 tun skla, mostový jeřáb přesune bloky do skladu a vnitřní jeřáb je dle programu pokládá na sklopný stůl, odkud putují na řezací stůl
Řezání laminovaných skel probíhá z obou stran a v závěrečné fázi dochází k nahřátí fólie, aby bylo možné sklo odlomit
Uříznuté sklo putuje přes brusku na broušení hran a přes myčku, kde je zalo- ženo do další knihovny. Z ní pak druhý „šatl“ sklo skládá na linku výroby izolač- ních skel. Opět přes myčku dokonale vyčištěné sklo putuje do segmentu, kde operátor aplikuje distanční rámečky a kontroluje kvalitu skla, a je to také jediné místo, kde do výroby zasahuje lidská ruka. Jinak je linka plně automatizovaná
Následně sklo zajíždí do komorového lisu, kde dojde jak k lisování, tak naplnění inertním plynem. Následně jsou skla opatřena korkem a finálně jedním ze tří typů sekundárních tmelů. Linka je schopna vyrobit skla o formátu až 3200 × 5000 cm a hmotnosti 1 750 kg
Bezpečnostní tvrzené sklo (ESG) se vyrábí tepelnou úpravou kalením. Tento proces změní vnitřní napětí a sklo díky němu získá nové vlastnosti. Kalené bezpečnostní sklo se používá především tam, kde jsou kladeny nároky na bezpečnost. Takto vzniklé sklo má vysokou pevnost v ohybu a odolnost proti nárazům. V případě rozbití se sklo rozpadne na malé neostré úlomky a tím se výrazně sníží pravděpodobnost poranění
HELUZ IZOS vyrábí také atypické tvary skel pro exteriérové i interiérové využití. Frézování skla se provádí na CNC obráběcích centrech, která se vyznačují velmi vysokou přesností. CNC obráběcí stroje mají neomezené možnosti ve zpracování skla a záleží jen na fantazii a přání zákazníka. Je proto možné sklo opracovat do jakéhokoliv tvaru a vyvrtat téměř jakýkoliv otvor v ploše a hraně
Jedním z benefitů izolačních skel HELUZ IZOS je již ve standardu dodávka skla s broušenými hranami. Tato úprava zásadně zvýší kvalitu skla, lépe se sklo následně montuje do rámu okna, a zejména pak omezení případné poškození skel v již instalovaných oknech. Jedná se o jejich strojové přebroušení vyrovnávající nerovnosti vzniklé při řezání skel. Sklo je sámováním zbaveno mikrotrhlin a izolační sklo je tak odolnější vůči změnám teplot, snižuje se riziko praskání vlivem termálního šoku
Dalším výrobním procesem je možné potištění skla. Izolační i jednoduchá skla je možné digitálně potisknout a dát tak vlastnímu projektu unikátní nádech. Inovativní digitální tiskárna používá keramické barvy, které jsou vhodné jak pro vnější, tak i pro vnitřní použití. Jedná se o potisk odolný proti poškrábání, kyselinám, UV záření a povětrnostním vlivům. Tiskneme v nejvyšší kvalitě 4K v rozlišení 14 400 DPI. Keramická barva je nanesena na skleněnou tabuli, po následném sušení a vizuální kontrole je pak v kalicí peci při rovnoměrném ohřátí na teplotu okolo 630 °C zapečena trvale na povrch skleněné tabule

HELUZ IZOS je partnerem s licencí Osvědčeno pro stavbu, který poradí
Izolační trojskla a dvojskla IZOS prošla sérií náročných zkoušek provedených nezávislými akreditovanými zkušebnami z České republiky a Německa (zkušební ústav IFT Rosenheim). Na základě splnění všech kvalitativních požadavků jednotlivých zkoušek a celkového posouzení vhodnosti výrobku pro stavbu získala společnost HELUZ IZOS jako jediný výrobce izolačních skel licenci pro použití značky OSVĚDČENO PRO STAVBU. Licenci propůjčil Svaz zkušeben pro výstavbu 31. 10. 2022.

Hotová izolační skla následně putují k zákazníkům. Výrobky společnost expeduje po celé České republice pomocí vlastní dopravy, dodává je i na Slovensko, do Rakouska a Německa

Jak se vyrábějí izolační skla najdete ZDE.

Podle podkladů společnosti HELUZ IZOS

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 1/2024