Aktuality

Hlaste se na Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Ve dnech 21. a 22. října 2010 se v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis uskuteční 5. ročník odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí. Akci pořádá společnost Stavokonzult, odborným garantem je Ing. Iveta Jiroutová, ředitelka pražské pobočky Technického a zkušebního ústavu stavebního, s. p.
Seminář je určen výrobcům otvorových výplní, jejich komponentů a příslušenství, stavebním firmám, stavebníkům a investorským organizacím. Cílem je informovat odbornou veřejnost, výrobce, ale i uživatele o změnách nebo novinkách v oblasti technických norem, právních předpisů, nových technologií, materiálů a jejich vlastností, úspor energie, ochrany proti hluku, technologie montáže, životnosti a údržby.
Součástí semináře je tradiční večerní diskusní setkání pro výměnu poznatků a zkušeností v neformálním prostředí u rautového stolu.
Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 2 body.
 
Program – I. den čtvrtek 21. 10. 2010
9.00–10.40
– Ing. Jiří Sobola (TZÚS Praha, s. p.) – Zahájení celostátního odborného semináře, úvodní slovo;
– Yves Martin (BBRI, Belgie) – Vlastnosti oken v kontextu evropských norem (EN 14351-1,EN 1627), požadavky (v Belgii), výzkum BBRI k podpoře malých a středních podniků, technické detaily koncepce dřevěných oken splňujících požadavky;
– Ing. Ludmila Kratochvílová (ÚNMZ, odbor technické normalizace) – Připravované technické normy pro okna a dveře;
Ing. Iveta Jiroutová (TZÚS Praha, s. p., pobočka Praha) – Dopad zavedení eurokódů na okenní konstrukce.
 
11.00–12.30
– Ing. Pavel Wondrák (AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group) – Vrstvené bezpečnostní sklo v otvorových výplních;
– Ing. Lubomír Keim (VÚPS) – Vnitřní povrchová teplota a průvzdušnost výplní otvorů – možnosti řešení problematiky ve vztahu k požadavkům technických předpisů a norem;
– Ing. Pavel Zeman (TZÚS Praha, s. p., pobočka Č. Budějovice) – Legislativa energetického hodnocení budov jak v projektování, tak v praxi. Nízkoenergetické a pasivní domy. Provádění staveb a kontrola výplní otvorů v teorii a praxi;
– Doc. Ing. Roman Vávra (Metrostav, a. s.) – Standardní problémy při poptávání a nakupování výplní otvorů z pohledu generálního zhotovitele staveb.
 
13.30–15.00
– Ing. Petr Koktan (Trezortest, s. r. o.) – SECURITY – bezpečnost otvorových výplní a příslušného kování – zkoušení, certifikace a vzájemné návaznosti;
– Petr Sýs (Deceuninck, spol. s r. o.) – Vývoj tepelněizolačních požadavků na otvorové výplně v Evropě a ČR;
– Ing. Viktor Zweiner, Ph.D., Ing. Roman Pavelka (Dekprojekt, s. r. o.) – Využití termografie a blower-door testu při diagnostice připojovacích spár výplní otvorů;
– Ing. Jaroslav Dufek (PAVÚS, a. s.) – Rozšířené aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti otvorových výplní.
 
15.30–17.15
– Ing. Ladislav Lósy (TSÚS, n. o., pobočka Nitra) – Skúšanie otvorových konštrukcií na nových zariadeniach TSÚS;
– Martin Raus (Hörmann ČR, s. r. o.) – Komfort pro hromadné garáže – vrata ET500;
– Jana Kotrchová (Rigips, s. r. o.) – Sádrové omítky RIMANO UNI – materiál pro začištění ostění oken a dveří;
– Ing. Aleš Dohnal (Adler Česko, s. r. o.) – ADLER HIGH-RES – nová řada produktů na okna s 10letou zárukou.
 
Program – II. den pátek 22. 10. 2010
8.30–10.20
– Ing. Roman Jirák (ČVUT Praha, Fakulta stavební) – Doba kondenzace v oblasti zasklívání spáry okenních konstrukcí;
– Ing. Pavol Panáček, Ph.D. (MOBILab, s. r. o.) – Požadavky na zabudování oken;
– Ing. Martina Brožková (SFŽP) – Požadavky na otvorové výplně v rámci programu Zelená úsporám;
– Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. (TZÚS Praha, s. p., pobočka Teplice) – Důležitost oken při hodnocení budov z hlediska udržitelné výstavby nástrojem SB ToolCZ;
– Ing. Richard Obyt (VP trend, s. r. o.) – Vliv klimatických faktorů na výskyt vad plastových dveřních výplní.
 
10.50–12.00
– Ing. Radim Otýpka (ABC, s. r. o.) – SUNIZERTM – významný přínos pro české stavby;
– Ing. Radka Sedmidubská (TZÚS Praha, s. p., pobočka Praha) – Nestandardní typy otvorových výplní z hlediska legislativy a zkušeností;
– Ing. Libuše Pražáková (TZÚS Praha, s. p., o. z. ZÚLP) – Průkaz obsahu nebezpečných látek;
– Ing. Iveta Jiroutová (TZÚS Praha, s. p., pobočka Praha) – Závěr celostátního odborného semináře.
 
Uzávěrka přihlášek k účasti na semináři je 13. října 2010. Přihláška ze stránek www.stavokonzult.cz je ke stažení ve formátu Word zde. Můžete ji zaslat e-mailem nebo faxem na číslo 475 602 094 nebo poštou na adresu pořadatele akce:
Stavokonzult
Za Viaduktem 429
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 205 352
fax: 475 602 094
 
Kontaktní osoba:
Jaroslava Štolová

GSM: +420 777 769 719