Aktuality

Fakulta architektury ČVUT oslaví 40 let obnovení své samostatné existence

„Od nového školního roku samostatné fakulty architektury,“ hlásala titulní strana časopisu Československý architekt dne 14. září 1976. Čtyřicetiletá relativně krátká historie Fakulty architektury je ale spjata s dlouhou historií Českého vysokého učení technického v Praze od jeho založení v roce 1707. 

Oslavy 40. výročí obnovení samostatné existence Fakulty architektury vyvrcholí v listopadu tohoto roku. Na slavnostním shromáždění v Betlémské kapli dne 24. listopadu budou významným architektům a pedagogům uděleny medaile za mimořádnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT. Na stejný den je plánováno zahájení výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera a křest knihy FA ČVUT 1976–2016. 

Výstava i publikace představí historii školy, vývoj výuky architektury nebo vybraná díla absolventů a pedagogů a vzpomenou význačné osobnosti fakulty. Zakončení oslav proběhne v lednu 2017 v Nové budově ČVUT Dejvice a bude spojeno se slavnostní vernisáží výstavy ateliérových projektů FABRIKA zimní 2017. Vizuální styl oslav zpracovalo grafické studio Mütanta.

Fakulta architektury ČVUT v Praze počítá svou samostatnou existenci od data 22. září 1976, kdy vstoupil v platnost Předpis č. 107/1976 Sb. Nařízením vlády České socialistické republiky se rozdělila Fakulta stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultu stavební a Fakultu architektury. Obdobná situace nastala na Vysokém učení technickém v Brně a na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

„Obnovení samostatných fakult architektury vyčleněním architektonických oborů z fakult stavebních v roce 1976 bylo motivováno především snahou vytvořit samostatnější a specifičtější prostředí pro vzdělávání architektů i pozemních stavitelů,“ vysvětluje děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ladislav Lábus.

Architektura má na ČVUT v Praze dlouhou tradici. Samostatné architektonické vzdělávání bylo zavedeno již v roce 1864, kdy se na pražské polytechnice rozdělilo civilní inženýrství na architekturu – pozemní stavitelství a inženýrské stavby. Prvním děkanem pro obor architektura – pozemní stavitelství byl jmenován Josef Zítek, tvůrce Národního divadla.

Na výuce architektury se vždy podíleli významní čeští architekti. V 19. století zde působili například Jiří Fišer, Antonín Balšánek, Josef Fanta nebo Jan Koula. Během 40 let samostatné existence se zásadně změnil systém výuky, pozornost se více zaměřila na ateliérovou tvorbu a škola se otevřela odborníkům z praxe. Do pedagogického sboru fakulty se podařilo přivést špičkové architekty, urbanisty a designéry, kteří jsou známi a oceňováni za svá díla v ČR i v zahraničí, a z FA ČVUT vzešla řada vynikajících architektů.

Významným mezníkem v novodobé historii fakulty bylo postavení Nové budovy ČVUT Dejvice od profesorky Aleny Šrámkové a jejího týmu, ve které od roku 2011 FA ČVUT sídlí. Zlepšení podmínek pro výuku znamenalo nové možnosti jejího dalšího rozvoje. Dosud jednooborově zaměřená FA otevřela v roce 2009 nový studijní program Design a v roce 2015 akreditovala nový obor Krajinářská architektura.

„Pro další vývoj architektury a prostředí bude rozhodující, zda naši studenti překlenou hypertrofii individualismu moderní architektury, hekticky členící architekty na superstar a ty ostatní, kteří nakonec definují naše okolí. Stále více bude záležet, jestli kromě ambicí budeme schopni učit při navrhování staveb skromnosti a pokoře i obdivu nejen k přírodě, zvířatům nebo počítačům, ale i lidem a našemu prostředí,“ říká v souvislosti s výročím o budoucnosti fakulty její děkan prof. Ladislav Lábus.

tisková zpráva FA ČVUT