Nezařazené

Českým výrobcům stavebnin klesají tržby

Tržby českých výrobců stavebních hmot a materiálů se
v letošním 1. čtvrtletí v podnicích s 50 a více
zaměstnanci meziročně snížily o 21 procent na 10,6 miliardy
korun. Vyplývá to z nejnovějších údajů Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR.

Na poklesu se výrazně projevila pokračující krize hospodářství
a dosti chladná a dlouhá zima. Největší propad vykázali
výrobci cihel, tašek, dlaždic a dalších podobných materiálů. Jejich
výnosy se od ledna do března meziročně propadly o 53,8
procenta na 351 miliónů korun. Druhý nejhorší výsledek zaznamenali
cementáři. Tržby jim klesly o 35,7 procenta na 830 miliónů
korun. Jediným rostoucím oborem byla v 1. čtvrtletí výroba vápna a
sádry. Zvýšil výnosy o 0,8 procenta na 643 miliónů
korun.
 
Tržby výrobců stavebnin v ČR za 1. čtvrtletí 2010
v meziročním srovnání:
Obor
Podíl na celkové produkci
Tržby v 1. Q 2010 (v mil. Kč)
Tržby v 1. Q 2009 (v mil. Kč)
Změna v procentech
Ostatní těžba a dobývání
17,1
1807
1939
93,2
Výroba žáruvzdorných výrobků 8,7
920
1141
80,6
 
Výroba keramických obkladaček a dlaždic
7,6
806
913
88,3
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a
podobných
3,3
351
709
46,2
Výroba cementu
7,8
830
1290
64,3
Výroba vápna a sádry
6,1
643
638
100,8
Výroba betonových výrobků pro stavební
účely
14,4
1523
2303
66,1
Výroba betonu připraveného k lití
9,4
990
1267
78,1
Výroba malt
5,5
581
658
88,3
Výroba vláknitých cementů
3,0
315
328
96,0
Řezání, tvarování a konečná úprava
kamenů
0,2
18
22
81,8
Výroba ostatních nekovových minerálních
výrobků
17,0
1794
1854
96,8
 
100,0
10 578
13 062
81,0