Aktuality

Bezpečnost na stavbě je strategická investice

Rainer Paumann je jeden z produktových manažerů pro bezpečnostní produkty Doka. Denně se řídí heslem: „Každý den bezpečně dorazit domů.“ Jako produktový manažer Rainer koordinuje portfolio bezpečnostních produktů a podílí se na vývoji nových řešení. Návštěvy na stavbách, školení pro kolegy a testování nových výrobků jsou jeho každodenní prací. O programu, který vyvíjí, říká: „S Xsafe spojujeme bezpečnostní řešení, která se snadno a intuitivně používají. Jde nám o to, aby bylo pracoviště co nejbezpečnější. Jejich použití by mělo být stejně jednoduché a samozřejmé jako použití pásů v autě.“

Zajištění bezpečnosti na stavbě je pro nás prioritou. Kromě toho, že chráníme životy a zdraví pracovníků, je to i projev naší moderní a odpovědné firemní kultury. Nicméně, bezpečnost přináší výhody nejen v rámci konkrétní stavby, ale má také vliv na celkovou image stavebních firem. Zajištění bezpečnosti pracovníků tak není pouze morální imperativ, ale také strategická investice do úspěchu firmy. 

Při výstavbě monolitické konstrukce je důležité mít na paměti, že bezpečnostní opatření nehrají pouze roli v oblasti prevence nehod, ale také v kvalitě a efektivitě samotného procesu stavby. Vhodně zvolené bezpečnostní prvky kompatibilní s ostatním vybavením stavby tak mohou výrazně podpořit rychlost realizace i její kvalitu. Je totiž dokázáno, že pokud se stavební týmy mohou plně soustředit na práci, je tato odváděna rychleji a precizněji. A to neplatí v případě, že se musí primárně starat o svoji bezpečnosti. 

Sítě na stavbách slouží zejména k ochraně okolí stavby, nikoli primárně k záchraně osob. I když sítě Doka Xsafe jsou dostatečně dimenzované, Doka je přesvědčena, že každá osoba na staveništi by měla být vždy chráněné před pádem pomocí osobních ochranných prostředků nebo ochrany volného okraje.

Vzájemně kompatibilní řešení: BOZP prvky, bednění a lešení z jednoho zdroje

Výhody dodávek z jednoho zdroje jsou nepopiratelné. Kromě zlepšení efektivity a hospodaření s časem také minimalizují riziko nekompatibility mezi různými dodavateli. To vede k lepší koordinaci prací a snížení pravděpodobnosti chyb a nehod. Navíc, spolupráce s jedním spolehlivým dodavatelem poskytuje jistotu kvality a spolehlivosti dodaných produktů.

Ochrana volného okraje, bezpečné výstupy i pracovní místo

Nejčastějším úrazem na stavbách je pád z výšky nebo do hloubky. Proto je jedním ze základních potřeb zabezpečení stavby právě ochrana volného okraje vhodným zábradlím, které by mělo mít univerzální možnosti upevnění k podkladu. Takovým je například systém Doka XP, který nabízí zábradelní profil, univerzální sloupky zábradlí a variabilitu zábradelních botek pro instalaci na bednění nebo hrubé stavbě. 

Systém ochrany volného okraje Doka XP je univerzálním souborem zábradlí, sloupků zábradlí a botek určených pro každou situaci na stavbě.

Stejně tak důležité jsou bezpečné výstupy, které mohou být tvořeny různými žebříky, ať už upevněnými ke konstrukci, jako součástí lešení nebo přímo bednicích systémů. Mezi nejkomfortnější pak patří výstupové věže, které umožňují pohodlný a bezpečný přístup i do velmi vysokých pracovních míst. Dobrým příkladem takového řešení může být například schodišťová věž Ringlock, kterou nově nabízí společnost Doka. 

Schodišťová věž Ringlock nabízí bezpečný a komfortní přístup na staveniště. Věž je navíc kompatibilní s dalšími prvky lešenářského systému Ringlock, takže může tvořit funkční celek lešení a výstupových cest

Bezpečné pracovní místo je v rámci realizace stavby na prvním místě důležitosti. Vybavení stavby vhodnými pracovními plošinami a betonářskými lávkami, kompatibilními s bedněním používaným na stavbě, tak je rozhodně dobrým krokem k zajištění kvalitní a rychlé realizace. 

Bezpečné pracovní místo může být přímo součástí bednicích systémů. Příkladem je například pracovní plošina Doka Xsafe, která navíc disponuje i integrovaným výstupem a bočními zábradlími

Bezpečnost na stavbě znamená klidný návrat domů 

Klidný návrat domů by měl být pro každého pracovníka prioritou, a právě proto je tak důležité dbát na bezpečnostní opatření a správné postupy při práci na stavbě. Bezpečnostní opatření jako správné používání ochranného vybavení, dodržování bezpečnostních postupů a pravidel a aktivní zapojení všech pracovníků do prevence nehod mohou výrazně snížit riziko úrazů a zajistí, že všichni pracovníci se vrátí domů v pořádku po každé směně. Klidný návrat domů je ta nejdůležitější výhra, kterou může každý pracovník na stavbě získat. Každý den. 

Přejeme vám, abyste z práce vždy dorazili domů v pořádku!

www.doka.cz