Aktuality

Betonáž první opěry Dvoreckého mostu

V průběhu srpna 2023 provedla společnost TBG METROSTAV betonáž první opěry Dvoreckého mostu na jeho smíchovské straně. Jedná se o masivní konstrukci na kterou se spotřebovalo přes 400 metrů krychlových bílého betonu. Beton se ukládal dvěma pumpami najednou v předem stanovené rychlosti, aby nedošlo k přetížení dřevěného bednění, které je u tohoto projektu obzvláště komplikované.
Pro ochranu konstrukce proti popraskání vlivem vysokých teplot, kterých beton dosáhne během jeho zrání, byl v konstrukci nainstalován chladící systém, který má za úkol snížit teplotu uvnitř konstrukce. Zároveň se betonáž prováděla v nočních hodinách, aby větší část betonáže probíhala za příznivějších teplot okolního prostředí.


Zdroj : TBG METROSTAV