Vybíráme z obsahu

Téma – Nová ČSN Podlahy

Nové znění ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

Norma ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení je v praxi velmi využívaná, avšak její znění z roku 1994 bylo již zastaralé a v některých pasážích dokonce nepoužitelné. Proto se Český normalizační institut rozhodl zařadit do plánu normalizace její revizi ve vztahu k základním ČSN a EN, technickým předpisům a současným technickým požadavkům. S žádostí o její vypracování nás […]

Nezařazené

Hodnota nových stavebních zakázek loni vzrostla o 17,4 procenta

Hodnota nových stavebních zakázek uzavřených v loňském roce meziročně vzrostla o 17,4 % na 309,4 miliardy Kč. Počet nových zakázek ale klesl přibližně o desetinu na 72 424. Ve 4. čtvrtletí se hodnota nových zakázek zvýšila o 12,7 % na 90,1 miliardy Kč. Uvedl to dnes Český statistický úřad. „Stavební zakázky v posledním čtvrtletí rostou, ale hlavně díky poptávce veřejného sektoru. […]

Nezařazené

Stavebnictví v listopadu 2008

Celková stavební produkce v listopadu 2008 meziročně klesla ve stálých cenách o 5,6 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 2,2 % (v listopadu 2008 bylo o 3 pracovní dny méně). Vývoj stavební produkce i nadále ovlivňoval růst inženýrského stavitelství, ale jeho tempo ve srovnání s předchozím měsícem zpomalilo. Pokračoval pokles produkce pozemního stavitelství. Stavební práce podle […]

Nadkrokevní systémy zateplení podkroví
Technologie

Nadkrokevní systémy zateplení podkroví

Využívání podkrovních prostor k bydlení přineslo zákonitě nutnost jejich dodatečného zateplování. Izolace se nejprve vkládala logicky jen mezi krokve na celou jejich výšku a později, když tento způsob přestal vyhovovat požadavkům normy, i pod ně. Pokud nechceme měnit či sundavat krytinu, je tento způsob stále aktuální. Normové požadavky na tloušťku tepelné izolace se […]

Svislé drenážní vrstvy pro ochranu spodní stavby
Materiály

Svislé drenážní vrstvy pro ochranu spodní stavby

Minulý rok jsme uveřejnili v čísle 5/2007 článek věnovaný obvodovým drenážím u staveb a na něj navazující průzkum výrobků pro liniové odvodnění. Uvedli jsme krátký exkurz do historie, důvody pro používání drenáží, zásady jejich navrhování. Zmínili jsme různé druhy drenážního potrubí a revizních šachet. V tomto čísle se k tématu vracíme a podrobněji se zabýváme svislými drenážními […]

Nezařazené

Stavebnictví v květnu 2008

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu meziměsíčně reálně o 0,2 % vyšší. Trend meziměsíčně vzrostl o 0,1 %. Celková stavební produkce v květnu meziročně klesla ve stálých cenách o 2,9 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 1,5 % (v květnu 2008 bylo o 1 pracovní den méně). Pokles stavební produkce byl zřejmě také ovlivněn […]

Dřevěné a montované konstrukce Legislativa

Konštrukčné rezivo v zrkadle európských noriem

Od roku 2002 sa objavujú v európskych normách (EN) konštrukčných výrobkov z dreva odkazy na návrh EN pevnostne triedeného konštrukčného reziva. V roku 2006 táto norma dostala konečnú podobu v normách rady EN 14081-1 až 4. V súčasnosti prebieha v členských krajinách CEN proces preberania do sústavy národných noriem. V príspevku sa rozoberá situácia v ČR a SR v tejto oblasti. […]

Nezařazené

Stavebnictví v dubnu 2008

Celková stavební produkce v dubnu meziročně vzrostla ve stálých cenách o 2,0 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 0,8 % (v dubnu 2008 bylo o 2 pracovní dny více). Podobně jako v předchozích měsících přispělo k růstu stavební produkce inženýrské stavitelství jak na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích, tak i na opravách a údržbě. Produkce pozemního stavitelství ve srovnání […]

Nezařazené

Pro realitní investory je atraktivnější západní Evropa než Česko

Ceny nemovitostí v západní Evropě se kvůli hypoteční krizi výrazně propadly. Pro mnohé investory jsou tak nyní západoevropské reality mnohem zajímavější než nemovitosti v Česku. Navíc loni na českém komerčním trhu klesaly výnosy z lukrativních nemovitostí ve všech segmentech, což investory vedlo k zaměření pozornosti na východoevropské trhy. Vyplývá to dnešní z tiskové zprávy mezinárodní […]

Materiály

Využití druhotných surovin ve stavebních materiálech

Účelem využívání druhotných surovin ve stavebních materiálech je v první řadě snížení ekologické zátěže, dále dosažení ekonomických a energetických úspor. Druhotné suroviny lze využívat v různých stavebních materiálech, ať už se jedná o malty, betony, izolační materiály nebo materiály pro povrchové úpravy. V tomto příspěvku se zaměříme především na tepelněizolační materiály, protože právě k těmto materiálům […]