Vybíráme z obsahu

TZB

Šíření požáru instalačními šachtami – část 2.

Předchozí kapitoly se věnovaly správnému konstrukčnímu provedení. Chceme-li provést zhodnocení rizik vertikálního šíření požáru, je nutné vzít v úvahu chybné konstrukční řešení šachet. Nedostatky a problematická úskalí spočívají zejména ve: ● vysoké koncentraci hořlavých látek v šachtě (potrubí, kabely, tepelná izolace potrubí), ● nečistotách usazovaných v šachtách, zejména prachu a mastnotě (odtahy z kuchyňských provozů), ● […]

Poruchy a sanace atik
Poruchy Střechy

Poruchy a sanace atik

Atika je konstrukce vystupující nad střešní rovinu. Její hlavní funkcí je zamezit stékání srážkové vody na fasádu objektu. Kromě toho musí atika plnit požadavky na stabilitu, funkčnost, trvanlivost, požární odolnost (není vždy nutná) a architektonický vzhled (v dnešní době nabývá na stále větším významu). Z konstrukčního a normativního hlediska není minimální výška atiky stanovena. […]

TZB

Šíření požáru instalačními šachtami – část 1.

Šachty pro rozvody technických instalací představují z hlediska vertikálního šíření požáru v budovách značné riziko. Již v počátečních fázích požáru jsou pro živý organismus citelným nebezpečím produkty hoření, a to jak ve viditelné podobě kouře, tak často i v neviditelné podobě toxických zplodin. Ty pak mohou ohrozit i v malých koncentracích osoby, případně zvířata i v polohách značně vzdálených od […]

Časopis Materiály pro stavbu

Materiály pro stavbu 9/2010

Materiály pro stavbu 9/2010 vyšly dne 19. 11. 2010. Obsah   Aktuality    4   Ekonomika Vliv stavebních materiálů na utváření životního prostředí   14 Josef Chybík   Servis ekonomických informací   20   Výrobky, hmoty, materiály Vybrané příklady použití dřeva v nosných konstrukcích   22 Bohumil Straka, Milan Šmak   Polymerní nátěry a stěrky […]

Řasy, lišejníky a mechy na střechách
Poruchy Střechy

Řasy, lišejníky a mechy na střechách

Nárůst řas, lišejníků a mechů na střešních krytinách bývá většinou vnímán jako nežádoucí soupeření přírody s právy vlastníka nemovitosti. Střecha je ovšem nedílnou součástí přírody, kterou sdílí zároveň s okrasnými dřevinami a trávníkem, na nichž si pan domácí tak zakládá. Někdy má ale negativní postoj k lišejníkům tak vyhrocen, že je schopen dokonce zpochybňovat […]

Styčníky těžkých dřevěných skeletů
Dřevěné a montované konstrukce Materiály

Styčníky těžkých dřevěných skeletů

V rámci grantového projektu „Dřevěné vícepodlažní budovy“ byla v roce 2008 v laboratořích Akademie věd a společnosti TZUS v Praze provedena mj. řada zkoušek styčníků s ocelovými deskami, které potvrdily naše teoretické předpoklady a výpočty a prokázaly jejich spolehlivost a funkční i konomickou výhodnost využití v praxi. Zde je několik výsledků z experimentálních zkoušek. KLOUBOVÉ STYČNÍKY  Styčník na obr. 1 je konstruován […]

Stavební systém z konstrukčních izolovaných panelů (SIPs)
Dřevěné a montované konstrukce Technologie

Stavební systém z konstrukčních izolovaných panelů (SIPs)

Technologie SIPs (structural insulated panels – konstrukční izolované panely) je univerzální stavební systém dřevostaveb. Technologie byla vyvinuta a poprvé použita v USA v roce 1952. Na českém a slovenském trhu je stále relativní novinkou. Základním prvkem SIPs je panel vyrobený nalepením desek z velkoplošných materiálů na bázi dřeva na jádro z tepelného izolantu. Podmínkou je dostatečná pevnost […]

Bezpečnostní příčky v systému suché výstavby
Materiály

Bezpečnostní příčky v systému suché výstavby

Systémy suché výstavby, tedy především konstrukce s opláštěním sádrokartonovými deskami jsou běžnou technologií. Nejčastěji se používají k budování nových příček v bytech nebo kancelářských prostorách, k opláštění stěn či ke konstrukci zavěšených podhledů. Tuto technologii však lze využít i pro mezibytové příčky a bezpečnostní příčky, které musí vykazovat zvýšenou odolnost vůči poškození a násilnému vniknutí. Výhodou systémů […]

Zkušenosti z realizací a provozu energeticky pasivních domů v ČR
Snižování energetické náročnosti budov

Zkušenosti z realizací a provozu energeticky pasivních domů v ČR

V současné době se s názvem energeticky pasivní dům (EPD) setkáváme na každém kroku, existuje podpora výstavby energeticky pasivních domů SFŽP. Hrozba vzrůstajících cen energií tomuto tématu velmi nahrává. Kdo o tomto tématu nepíše, EPD neprojektuje nebo nestaví, není „in“. V praxi se však již zoufalý majitel ptá, proč má v jarním období […]

Časopis Materiály pro stavbu

Materiály pro stavbu 8/2010

Materiály pro stavbu 8/2010 vycházejí 14. 10. Obsah   Aktuality   4   Ekonomika Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na evropský trh ALENA ŠIMKOVÁ   14   Servis ekonomických informací   16   Výrobky, hmoty, materiály Teplotné namáhanie ETICS s rôznou farebnou úpravou fasády PETER BRIATKA, ZUZANA STERNOVÁ   18   Beton vyztužený […]