Materiály

Xella CZ slaví 50 let svého výrobního závodu v Horních Počaplech

Xella CZ, výrobce stavebních materiálů Ytong, Silka, Multipor, s hrdostí oznamuje úspěšné dokončení rozsáhlé rekonstrukce svého výrobního závodu v Horních Počaplech, která zahrnuje kompletní výměnu všech deseti autoklávů a souvisejícího zařízení.

Tato investice podtrhuje závazek skupiny Xella zvládat ekonomické výzvy a také rozpoznávat příležitosti k růstu. Skupina Xella významně přispívá k místní ekonomice, vytváří pracovní příležitosti a podporuje udržitelný rozvoj. Pokračující investice skupiny posilují její pozici a zajišťují následný růst a stabilitu v České republice.

Projekt výměny autoklávů je pro závod zásadní. Autoklávy jsou klíčovým zařízením při výrobě pórobetonu. Při autoklávování materiál dokonale vytvrdne, čímž získá své charakteristické vlastnosti jako pevnost a tepelnou izolaci. Instalované autoklávy jsou dlouhé 26 metrů s průměrem 2,8 metru a každý pojme až 65 metrů krychlových materiálu.

„Vytvrzovací autoklávy instalované společností Scholz jsou navrženy a vyrobeny podle nejnovějších technologických poznatků a výrobních postupů, včetně patentovaných automatických hydraulických vík pro rychlé nakládání a vykládání materiálů,“ říká Stanislav Slánský, vedoucí závodu. „Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli. Tento projekt byl nejen technicky a časově náročný, ale vyžadoval i vysokou míru koordinace a spolupráce mezi různými týmy. Vše probíhalo za výrazné podpory mateřské společnosti Xella International se sídlem v Německu a díky nasazení a profesionalitě všech zúčastněných stran se nám podařilo rekonstrukci dokončit v termínu,“ dodává Slánský. 

Velký důraz byl kladen na bezpečnost pracovníků závodu, která je nejen nejvyšší prioritou, ale pilířem základních hodnot společnosti. Součástí investice byla instalace celé řady bezpečnostních prvků a opatření. „Díky instalaci nových plošin a koridorů byla usnadněna práce údržby v závodě. Přístup ke kontrolním bodům, případná oprava nebo výměna části nebo celého zařízení jsou pohodlnější a hlavně bezpečnější,“ vysvětluje Petr Novák – vedoucí údržby. Součástí instalace je i důmyslná soustava ventilů pro přepouštění páry pro zajištění efektivní a udržitelné výroby. 

U příležitosti znovuotevření závodu bylo přítomno širší vedení společnosti v čele s generálním ředitelem skupiny Xella Christophem Clementem. Ve svém projevu zdůraznil tři důležité poznatky:

Bezpečnost – 287 dní trvání projektu bez jediné nehody. Instalace nejnovějších výrobních technologií a zařízení pro ochranu zaměstnanců.

Tisková zpráva Xella CZ