Materiály

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Centrum BAZALKA, o.p.s.

Společnost Wienerberger se do projektu výstavby Domova aktivně zapojila a jako hlavní sponzor ho podpořila darem ve formě stavebních materiálů – cihel a překladů Porotherm, střešních tašek Tondach a dlažby a obrubníků Semmelrock. Celková hodnota daru je bezmála 3 miliony Kč. „Mám velkou radost, že jsme firmou, která nehledí pouze na ekonomické výsledky, ale vnímáme svou sílu také jako prostředek pomoci,“ říká Kamil Jeřábek, generální ředitel Wienerberger s.r.o.

Ing. Vanda Polívková, zakladatelka a ředitelka Centra BAZALKA upřesňuje: „Dům bude mít kapacitu 10 lůžek v deseti samostatných pokojích, součástí budou i společné prostory. Dispozičně bude řešen ve dvou patrech s přilehlou zastřešenou terasou. Dospělí klienti v novém domově získají odpovídající péči v rodinné atmosféře a navíc budou moci díky poloze budovy, jejímu vybavení a dennímu programu udělat výrazný krok k integraci mezi běžnou společnost.“  Celá stavba je realizována jako bezbariérová, samozřejmostí je technické uzpůsobení interiéru i exteriéru a vhodné materiální vybavení. Pro rodiče klientů je stavba domova splněním velkého snu. Dokončení celého projektu je plánováno na léto 2023 a to se povedlo.

Hlavním důvodem pro realizaci projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením je nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb. Nový domov je určen pro dospělé klienty z Centra BAZALKA, o.p.s. s autismem s přidruženou mentální retardací a problémovým chováním a pro dospělé klienty s kombinovaným postižením – tělesným, mentálním a smyslovým, kteří trpí epileptickými záchvaty. 

Ing. Vanda Polívková, zakladatelka a ředitelka Centra BAZALKA upřesňuje: „Dům má kapacitu 10 lůžek v deseti samostatných pokojích, součástí jsou i společné prostory. Dispozičně je řešen ve dvou patrech s přilehlou zastřešenou terasou. Dospělí klienti v novém domově získají odpovídající péči v rodinné atmosféře, a navíc budou moci díky poloze budovy, jejímu vybavení a dennímu programu udělat výrazný krok k integraci mezi běžnou společnost.“

Pro rodiče klientů je stavba domova velkým snem. „Jsme moc rádi, že naše děti získají jistotu trvalé péče. Moc nás těší, že se všichni budoucí obyvatelé Domova budou znát už z předchozích sociálních služeb týdenního a denního stacionáře Centra BAZALKA,“ říká paní Václava Welserová, maminka dospělého Štěpána s diagnózou středně těžké mentální retardace a autismu.

Celá stavba je realizována jako bezbariérová, samozřejmostí je technické uzpůsobení interiéru i exteriéru a vhodné materiální vybavení. Všichni klienti potřebují vysokou míru podpory, vyžadují neustálý dohled, a proto budou mít k dispozici asistenty ve dne i v noci (dopomoc s úkony péče o vlastní osobu apod.). Personál klientům také zajistí denní program a budou v omezené míře zapojováni do nakupování, přípravy jídla, úklidu i praní prádla. 

Projekt stavby Domova byl podán v r. 2018 na základě dotační výzvy IROP a v r. 2020 byl schválen. Centrum BAZALKA, o.p.s. zakoupilo vyhovující pozemek v Novém Vrátě v Českých Budějovicích o výměře 5 238 m2 v hodnotě 6 mil. Kč. Na vybudování Domova poskytla EU formou dotace celkem 27 194 642 Kč (95 % z celkového rozpočtu), Centrum BAZALKA, o.p.s. se podílelo pokrytím nákladů ve výši 5 % z celkové částky. Tuto spoluúčast uhradila firma Wienerberger s.r.o. formou dodávky stavebního materiálu. Stavba Domova byla předána 5. 1. 2022 vítězi výběrového řízení firmě Dolmen – CB s.r.o., která projekt dokončila ve lhůtě 15 měsíců, tzn. na jaře roku 2023. V současné době probíhají dokončovací práce na vybavení Domova (postele, lůžkoviny, stolky a židle) a od 1.1.2024 Domov přivítá své nové obyvatele.

Slavnostní otevření proběhne ve středu 27. září 2023 v budově Domova v ulici Hlinská 790/25a v Českých Budějovicích. Akce začne v 10:00 hodin a skončí přibližně v 11:00 hodin. Společně s paní ředitelkou Centra BAZALKA Ing. Vandou Polívkovou přestřihne symbolickou pásku spoluzakladatelka Centra BAZALKA paní Martina Koudelková, hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba, primátorka města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Šárka Jelínková, generální ředitel společnosti Wienerberger Ing. Kamil Jeřábek, zástupce rodičů budoucích klientů a architekt projektu Ing. arch. Jan Klein. 

Média budou mít nejenom možnost navštívit prostory budoucího Domova pro osoby se zdravotním postižením, ale také pořídit rozhovory s významnými osobami zástupců místní samosprávy a státní správy, sociálních služeb a dodavatelů.

Na akci bude nabízeno občerstvení a doprovodí ji módní přehlídka Gerry Weber a  hudební vystoupení dua The Greens.