Informace výrobců

Doplňkové cihly – tiché, nenápadné, ale ohromně důležité

Cihla HELUZ FAMILY 44 R 2in1 broušená

Doplňkové cihly tvoří cca 10 % objemu obvodové konstrukce domu a ušetří až třetinu práce. Samotnou stavbu výrazně zjednoduší, zrychlí i zkvalitní a zároveň neprodraží.

Doplňkové cihly zpravidla řeší konstrukční detaily, jako jsou rohy, ostění i parapety. Díky nim se snižuje pracnost provádění zdiva, stavíte rychleji, kvalitněji, bez tepelných mostů, a zároveň tak šetříte – čas, energii, a tím i rozpočet. Doplňkové cihly nejsou dražší než ty základní. „Systémové zdění s doplňkovými cihlami HELUZ je dokonce o něco levnější. Při řezání dochází k poškození cihel a některé nemohou být při dodržení správ- né technologie použity, jindy lze využít jen část řezané cihly a zbytek jde do odpadu. Proto podíl systémového řešení realizace obvodového zdiva s doplňkovými cihlami neustále roste. Díky systémovému stavění se zlepšuje kvalita návrhu a provádění staveb. To ocení zejména investoři,“ říká Ing. Zdeněk Kobza ze společnosti HELUZ.

Bez řezání a v modulu
„Navrhovat a stavět v cihelném systému HELUZ je jednoduché a snadné. Projektant má veškeré materiály pro výstavbu od jednoho výrobce a má výbornou technickou podporu. Systémové stavění nejsou pouze základní cihly!“ upozorňuje Ing. Zdeněk Kobza, produktový specialista společnosti HELUZ, a pokračuje: „Každý zkušený projektant ví, že projektovat ve výrobních modulech a používat na stavbě celý systém doplňkových cihel HELUZ je výhodné z hlediska rychlosti, kvality zdění a bezproblémového vyřešení detailů. Po- užívání doplňkových cihel umožňuje využívat výhod modulové řady 25, jak co se týče výšky, tak i délky.“

Využívání doplňkových cihel při návrhu projektu a používání při realizaci má zásadní vliv na kvalitu a rychlost realizace stavby. Realizační firma maximálně eliminuje dořezávání bloků a díky doplňkovým cihlám má hrubá stavba dokonalou převazbu a perfektně vyřešené tepelné mosty. Nejde jen o to, že stavba vypadá na oko přívětivěji a uceleněji. Ten nejhlavnější efekt pocítíme v kvalitativní úrovni celé konstrukce. Celá konstrukce s použitím doplňkových cihel prostě funguje lépe z hlediska statiky i tepelně izolačních vlastností a zachovává tyto kýžené vlastnosti po celou dobu životnosti stavby.

Každá řada cihel HELUZ má svůj systém doplňků, ve všech případech je důmyslně dopracovaný systém základní cihly a navazujících doplňků. O nic se nestaráte, zkušený tým výpočtářů vám v HELUZu na základě projektu spočítá výkaz výměr – počet všech potřebných cihel i doplňků.

„Káčko a Káčko půl“ – značené v názvu písmenek K a K ½

Efektivně zakončuje ostění – okna, dveře. Stavební otvor je čistý, hladký a rovný. Zásadní vliv má na statiku otvoru a na zatížení celé konstrukce. Minimalizují se tepelné vazby a významně ovlivňuje vzduchotěsnost objektu. S použitím tohoto doplňku se minimalizují chyby a eliminují dořezy cihel. Existuje i v poloviční délce právě pro řešení potřebné převazby.

„Enko“ – značené velkým písmenem N

Používá se, pokud potřebujeme pracovat s výškou – sladit výšku okna například s kuchyňskou linkou, nebo upravit výšku kvůli rozvodům či podhledům. Takzvané „Enko“ čítá 2/3 výšky standardního rozměru cihly a můžeme jich nakombinovat, kolik chceme. Současně drží stejné parametry. HELUZ je zároveň jediný výrobce na trhu, který tímto doplňkem disponuje.

Rohovka – značí se R

Rohová cihla efektivně zahajuje a zakončuje roh – což je důležité pro udržení převazby zdiva, která má zásadní vliv na statiku konstrukce i tepelnou techniku.

Ukázka jednoduchého zabudování jednotlivých doplňků při stavbě je k vidění ZDE.

Pro konkrétní postup efektivního zabudování doplňků v rámci zdění obvodové konstrukce HELUZ zpracoval Prováděcí příručku. Ke stažení je dostupná ZDE.

Podle podkladů společnosti HELUZ