Konference, semináře

Seminář Bezbariérové užívání staveb a základní principy přístupnosti

Česká společnost pro stavební právo a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Bezbariérové užívání staveb a základní principy přístupnosti. Koná se 25. 9. 2012 od 9.30 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na problematiku bezbariérového užívání staveb z pohledu legislativních předpisů (zejména ve vztahu k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a technických norem s požadavky technického řešení pro základní tři druhy zdravotního omezení – pohybového, zrakového a sluchového.
Je určen pro pracovníky stavebních úřadů, investičních odborů, projektanty, zhotovitele staveb, investory, pracovníky středního a vysokého školství.
 
Odborný garant:
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, katedra městského inženýrství
 
Program:
– Úvod – požadavky na pohyb a orientaci v prostoru;
– Charakteristika omezené schopnosti pohybu a orientace a podmínky snadného pohybu a orientace;
– Zpřístupnění objektů – bezbariérové trasy území;
– Metodické zajištění přístupného prostředí;
– Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. a její struktura;
– Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb;
– Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství;
– Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání objektů pozemních staveb.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd